Nieuws

 • Poetspunt Oostende/Gistel slaat de handen in elkaar met Think Pink

  24.06.2020

  Poetspunt Oostende/Gistel slaat de handen in elkaar met Think Pink voor een massale bestelling van mondmaskers ter bescherming van klant en medewerker, en anderzijds voorziet Poetspunt een coronapremie voor zijn medewerkers ter compensatie van het gedwongen koopkrachtverlies tengevolge de tijdelijke lockdown van Poetspunt Oostende/Gistel.

  COVID-19 heeft grondig ingehakt op onze samenleving en heeft ons leven grondig door elkaar geschud.

  Om de gezondheid van onze medewerkers en klanten te garanderen was Poetspunt Oostende genoodzaakt de activiteiten tijdelijk on hold te zetten en werden alle werknemers op tijdelijke werkloosheid geplaatst op maandag 23 maart. Deze periode duurde minstens tot vrijdag 17 april, waarna de stapsgewijze heropstart werd ingezet.

  Deze tijdelijke werkloosheid had een serieuze impact op de inkomsten van onze ruim 200 werknemers.

  Voorzitter Vanessa Vens is dan ook blij met de beslissing van de raad van bestuur om alle werknemers die onder tijdelijke werkloosheid stond, een coronapremie te voorzien. Dit om het koopkrachtverlies van onze werknemers tengevolge deze uitzonderlijke periode enigszins te compenseren. Voor iemand die voltijds werkt komt dit neer op een premie van 100 euro. Om dit te financieren putten we uit de opgebouwde reserves, zegt de voorzitter

  Onze raad van bestuur toon hier andermaal dat Poetspunt Oostende zijn medewerkers ten zeerste weet te waarderen. Poetspunt Oostende/Gistel doet als Dienstenchequeonderneming meer dan het gewone, meer dan hetgeen opgelegd wordt in de sector. We voeren al jaren een personeelsvriendelijk beleid, wat oa eerder resulteerde in maaltijdcheques van 8 euro per dag en een geschenkcheque van 40 euro met nieuwjaar, zegt directeur Michel Vincke.

  Een mondmasker voor alle werknemers en alle klanten ism Think Pink vzw!

  Poetspunt Oostende is niet alleen bezorgd om de koopkracht van de werknemers, maar uiteraard ook over de gezondheid en veilige werkomstandigheden.

  Als Dienstenchequeonderneming volgen we de nodige instructies om zowel werknemers en klanten duidelijk te informeren om onze medewerkers op een veilige manier te laten werken.

  Bij de heropstart werden de ruim 200 poetskrachten en hun 1800 klanten allemaal persoonlijk opgebeld om de veiligheidsinstructies te duiden. Werknemers werden allemaal individueel uitgenodigd om dit nogmaals te overlopen bij hun herstart en om hun veiligheidskit met persoonlijke beschermingsmiddelen op te halen. In die veiligheidskit zaten oa papieren doeken, papieren zakdoeken, ontsmettingsgel, wegwerphandschoenen en een katoenen mondmasker. Deze katoenen mondmaskers werden gemaakt door vrijwilligers, binnen en buiten onze organisatie. In totaal gaat het om 600 stuks, waarvan een werkneemster er samen met haar mama 200 maakte!

  Veilige werkomstandigheden voor klant en werknemers blijven belangrijk. We zijn intussen 2 maanden na de eerste stap van onze heropstart. Op vandaag ervaren we deze heropstart als geslaagd.  De raad van bestuur besliste nu om een samenwerking op te starten met Think Pink vzw voor de levering van 5.000 mondmaskers. Elke klant krijgt via de poetskracht een gepersonaliseerde (met logo van Poetspunt en Think Pink) mondmasker. Deze zullen meegegeven worden met de poetskracht begin juli. Uiteraard worden mondmaskers ook verder ter beschikking gesteld van ons personeel.

  We willen in eerste instantie de vele vrijwilligers danken voor het maken van de vele katoenen mondmaskers. Dit hielp ons bijzonder hard in de eerste weken van de heropstart, zegt Vanessa Vens. Met de samenwerking met Think Pink gaan we nog een stap verder, en voorzien we nu zowel klanten als medewerkers van mondmaskers. Het is belangrijk dat onze mensen zo goed mogelijk beschermd worden en blijven, zodat we een 2de golf van corona kunnen vermijden.

  Dankzij deze samenwerking realiseren we een win-win. Enerzijds geven we de mogelijkheid aan klanten en werknemers om zich optimaal te beschermen, anderzijds ondersteunen we een schitterende organisatie die het voortouw neemt in de strijd tegen borstkanker. Dit doen ze door heldere communicatie en sensibilisering, het financieren van wetenschappelijk onderzoek en het ondersteunen van zorg en nazorgprojecten!

  Op die manier kunnen we ons steentje bijdragen in de fondsenwerving van Think Pink, die ook in deze coronatijden moeilijker fondsen kon werven, besluit Voorzitter Vanessa Vens.

 • 19 juni 2020 – Dag van de poetshulp

  19.06.2020

  Vandaag is het dag van de schoonmaak.

  Dagelijks staan onze huishoudhulpen klaar om op een veilige en verantwoorde manier onze talrijke klanten van dienst te zijn met veel enthousiasme en engagement tijdens deze bijzondere coronatijden.

  Een dikke dankjewel hiervoor!

 • 04.06.2020

  Beste klant,

  Tot einde augustus blijven onze kantoren in Oostende en Gistel enkel bereikbaar na afspraak.

  Telefonisch zijn we in Oostende bereikbaar op het nummer 059/29 59 50 of via mail op info@poetspuntoostende.be

  In Gistel telefonisch via het nummer 059/79 00 01 of via mail op info@poetspuntgistel.be

   

  Aarzel zeker niet een afspraak te maken!

  We hopen u daarna terug te kunnen verwelkomen op de normale openingsuren.

 • Poetshulp in huis?

  13.05.2020

  Denk aan de veiligheidsvoorschriften!

   

 • Geleidelijke heropstart van Poetspunt Oostende

  17.04.2020

  Sinds de vorige verlenging kregen we vanuit de Vlaamse overheid duidelijke instructies. Hierdoor kan er geleidelijk heropgestart worden vanaf 20 april 2020.
  Stap voor stap proberen wij dit te doen.
  Dit wil zeggen dat enkele van onze poetshulpen het werk zullen hervatten vanaf 20 april.

  De gebruikers waarvan de poetshulp opstart, werden intussen op de hoogte gebracht van de nodige regelgeving inzake social distancing en het veilig opstarten van de poetshulpen.
  Om een stipte opvolging van de veiligheidsvoorschriften mogelijk te maken worden onze poetshulpen voorzien van de nodige persoonlijke beschermingsmaterialen.

  Voor het maken van de mondmaskers konden we rekenen op vele vrijwillige handen. We zijn Rotary Ter Streep Oostende en Maryse en dochter Stefanie enorm dankbaar voor het maken van die mondmaskers. We blijven verder mondmaskers maken en doen bij deze ook graag een oproep voor creatieve helpende handen.

  Zolang het leven niet volledig terug normaliseert, zijn er een aantal poetshulpen die hun normale uurrooster niet kunnen opnemen. Dit kan om diverse redenen zijn: geen opvang of school voor de kinderen, ziekte, gezondheidsrisico’s … We hebben uiteraard begrip voor deze beslissingen en vragen de klanten die nog niet kunnen geholpen worden nog even geduldig te zijn. Van zodra ook hun vertrouwde poetshulp opstart, wordt contact opgenomen om de nodige afspraken te maken.

  De deuren van het kantoor blijven momenteel dicht.
  We zijn wel telefonisch bereikbaar op het nummer 059 29 59 50. Ook via ons algemeen emailadres zijn we bereikbaar: info@poetspuntoostende.be

  We merken dat er heel veel begrip is onder de klanten. Waarvoor onze hartelijke dank!

  Hou het gezond!

 • Verlenging van de maatregelen tot en met 19 april 2020

  31.03.2020

  In navolging van ons bericht van 20 maart 2020 informeren we u dat onze tijdelijke stopzetting van onze dienstverlening verlengd wordt tot en met 19 april 2020.

  Dit conform de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 27 maart, waarbij de eerder genomen voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen werden verlengd om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

  Afhankelijk van de beslissingen binnen de Nationale Veiligheidsraad kan dit verlengd worden.
  De poetshulpen zullen dus niet werken in deze periode.
  Ook deze beslissing is genomen in functie van de gezondheid van onze werknemers en onze klanten.

  De deuren van het kantoor blijven dicht tijdens deze periode. Er wordt wel telefonische permanentie voorzien op het nummer 059 29 59 50.
  Ook via ons algemeen emailadres blijven we bereikbaar: info@poetspuntoostende.be

  Communicatie zal steeds in eerste instantie gebeuren via de website: www.poetspuntoostende.be of onze facebookpagina: Poetspunt Oostende

  Aan de klanten:

  De Vlaamse Overheid besliste de geldigheidstermijn van de dienstencheques die in maart en april vervallen, met 3 maanden te verlengen.

  Dit betekent dus dat deze dienstencheques een geldigheidstermijn van 15 maanden krijgen.

  Voor de papieren dienstencheques die in maart vervallen, dient u geen rekening te houden met de geldigheidsdatum die op de cheque vermeld staat.

  Voor de elektronische dienstencheques wordt de geldigheidsdatum automatisch aangepast in uw elektronische portefeuille.

  Op het ogenblik dat de situatie terug normaliseert en de veiligheid en gezondheid van ons allen terug gewaarborgd is, zullen wij met vol enthousiasme de draad weer oppikken en u van dienst te zijn.

  Alvast dank voor het begrip … en hou het gezond!

  Met vriendelijke groeten

  Michel Vincke                                                                                                  Vanessa Vens

  Directeur                                                                                                          Voorzitter