Nieuws

 • Poetspunt Oostende viert Dag van de klant op Filmfestival Oostende

  14.09.2017

  Afgelopen zondag 10 september mochten we 440 klanten verwelkomen op het Filmfestival Oostende, naar aanleiding van onze Dag van de Klant.
  Het was dit jaar een bijzondere editie. Door de samensmelting van PWA, ’t Poetshuis en Jeantiga, waren we voor het eerst te gast als Poetspunt Oostende.
  Directeur Michel Vincke verwelkomde de klanten. Hij dankte hen voor het vertrouwen in de organisatie. Hij bedankte tevens zijn directe medewerkers die dagdagelijks paraat staan om de kleine 2.000 klanten en zo’n 200 medewerkers zo goed mogelijk te dienen.
  Hij besloot dat de 165.000 gepresteerde uren in 2016 absoluut geen eindpunt zijn, maar een doorstart naar meer. Meer kansen, meer jobs, meer klanten en nog meer prestatieuren! Dit zonder in te boeten aan kwaliteit en opvolging!
  En dan was het tijd om te genieten van de film “Victoria & Abdul”!

 • Poetspunt Oostende is het centraal punt voor elke Oostendenaar die huishoudhulp zoekt!

  10.08.2017

  De organisatie

  Poetspunt Oostende bundelt de krachten van drie organisaties in één geheel en beoogt hiermee de dienstverlening naar de 2.000 gezamenlijke klanten nog te verbeteren. Sinds 1 juli treden de dienstenchequeondernemingen cvba ’t Poetshuis, vzw PWA Oostende en bvba Jeantiga, samen goed voor 200 personeelsleden, naar buiten onder de nieuwe ‘merknaam’, Poetspunt Oostende.

  Een nieuwe huisstijl en logo werd ontwikkeld ism de firma Karakters uit Gent. Ons nieuw logo wordt binnen de huisstijl vergezeld van iconen die verwijzen naar alle poetspuntdiensten. Ze vormen de speelse bouwstenen van een frisse en hedendaagse huisstijl. De keuze voor een specifieke fotografie vormt de kers op de taart.

  Waarom?

  Zowel PWA Oostende, Jeantiga als ’t Poetshuis kunnen goede financiële rapporten voorleggen. Op financieel vlak was er dus geen noodzaak toe.

  Er zijn evenwel zoveel gelijkenissen tussen de organisaties dat de besturen beslisten dat het moment aangebroken was om samen te smelten tot één geheel.

  Vanuit een zelfde visie, een zelfde missie, een zelfde sociaal engagement, een zelfde doel, … proberen we samen nog beter te werken, een nog betere dienstverlening aan de burger aan te bieden.
  Via schaalvergroting liggen er ongetwijfeld een aantal schaalvoordelen in het verschiet. Eentje is alvast de integratie van de administratieve diensten, waardoor via kruisbestuiving de expertise en de competenties worden uitgebreid.
  Op een markt waar schaalvergroting steeds meer voorkomt is het belangrijk dat we, als lokaal verankerde speler, ons eveneens te versterken om zo de meerwaarde die we kunnen bieden aan de regio verder te waarborgen.

  De werking

  Voor het personeel en de klanten zal er op zich niet veel veranderen. Klanten zullen beroep kunnen blijven doen op hun vertrouwde poetskracht. Personeel kan bij hun vertrouwde klanten blijven, en behouden uiteraard hun opgebouwd statuut.
  Een goede matching tussen werknemers en klanten blijft onze doelstelling om op die manier mensen enerzijds te helpen aan een job, en het vullen van maatschappelijke noden anderzijds.
  Mensen die nood hebben aan hulp in het huishouden, steken we graag een handje toe. Dit blijven we doen door het aanwerven van gemotiveerde medewerkers, die we versterken door gerichte opleidingen, zowel bij de opstart als tijdens de tewerkstelling.
  Op die manier wensen we de bestaande kwaliteitsvolle dienstverlening verder uit te bouwen, waarbij we naast tevreden klanten, ook kunnen rekenen op geëngageerde en gedreven medewerkers.
  Goede begeleiding, korte opvolging, open communicatie, wederzijds respect en zorgen voor een warme organisatie vormen hierbij de basis om tot die tevredenheid te komen. Hierin willen we ons verder onderscheiden!
  We staan garant voor een sociaal engagement en een lokale verankering!

  In 2016 presteerden de equipes van PWA Oostende, ’t Poetshuis en Jeantiga ruim 165.000 uren poetshulp bij klanten uit de Oostendse regio.
  Het hoeft niet gezegd dat dit geen eindpunt is voor Poetspunt Oostende …, maar een doorstart naar meer! Meer jobs, meer klanten, meer prestatieuren!